Beste patient,

Omwille van toenemende uitbreiding van de Corona-pandemie werden enkele maatregelen genomen in de huisartsenpraktijk.

Patienten MET VERKOUDHEID/HOEST of GRIEPKLACHTEN dienen TELEFONISCH contact op te nemen. U komt dus NIET naar de praktijk of dient GEEN HUISBEZOEK aan te vragen. Na overleg zal beslist worden of u thuis kan uitzieken of u verder onderzoek nodig hebt in het ziekenhuis. Bij contact met het secretariaat zullen uw gegevens genoteerd worden en bel ik zo snel mogelijk terug.

Voor patienten ZONDER verkoudheid/hoest of griepklachten gaan de raadplegingen/huisbezoeken gewoon door. Bij drukte zullen niet-dringende raadplegingen uitgesteld worden. Gelieve echter zoveel mogelijk TELEFONISCH een AFSPRAAK te maken, en indien mogelijk kort toe te lichten waarvoor u een afspraak maakt. Dat maakt het plannen iets makkelijker.

S avonds en in het weekend kan u voor dringende zaken terecht op het nr 1733.

Voor algemene vragen kan u terecht op het gratis nummer 0800/14.689


Ik dank u voor uw medewerking!

Dr Hilde Verhaegen