Medische wachtdiensten

’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht 050/556282.

Bel 100 bij een levensbedreigende situatie.


Nuttige Links

 • Aids- en SOA-telefoon 078 15 15 15 
 • Antigifcentrum 070 245 245 
 • Belbus 09 211 91 91 
 • Brandweer en ambulance - noodnummer 112 
 • Brandwondencentrum 09 332 34 90 
 • Dierenbescherming Meetjesland 09 218 56 58 
 • Elektriciteit en gas - storingen en defecten 078 35 35 00 
 • Gasreuk 0800 65 0 65 
 • Kankerfoon (Vlaamse Liga tegen Kanker) 078 150 151 
 • Kinder- en jeugdtelefoon 102 
 • Politie - diensten 09 325 23 00 (commissariaat) 
 • Politie - diensten 09 325 75 09 (post Knesselare) 
 • Politie - noodnummer 101 
 • Rode Kruis Vlaanderen 105 
 • Tele-Onthaal 106 
 • Vlaamse infolijn 1700 
 • Water - storingen en defecten 078 35 35 88 
 • Wachdienst apothekers 0900 10 500 
 • Wachtdienst huisartsen - Knesselare 0495 52 07 34 
 • Wachtdienst huisartsen - Ursel 09 374 67 27 
 • Zelfmoordpreventie 02 649 95 55