Dokter aan huis

Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden (09 375 12 22), bij voorkeur voor 11.00 uur 's ochtends.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Mag ik u verzoeken zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte!

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raad ik u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ....), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Veel mensen denken dat wij als huisarts van bepaalde voordelen kunnen genieten bij het parkeren van onze wagen tijdens een huisbezoek. Dit is jammer genoeg niet waar. Ook wij worden beboet wanneer de wagen niet geheel correct geparkeerd werd. Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden wanneer u overweegt een huisbezoek aan te vragen.

Bel 100 bij een levensbedreigende situatie.